Honda F1 nr. 8 trapauto / pedal car Fabrikant Morellet Guerineau 1966

Honda F1 nr. 8 trapauto / pedal car Fabrikant Morellet Guerineau 1966

Honda F1 nr. 8 trapauto / pedal car Fabrikant Morellet Guerineau 1966

Citroën DS / ID trapauto / pedal car Fabrikant Morellet Guerineau 1961

Citroën DS / ID trapauto / pedal car Fabrikant Morellet Guerineau 1961

Citroën DS / ID trapauto / pedal car Fabrikant Morellet Guerineau 1961

Renault Floride cabriolet trapauto / pedal car Fabrikant Morellet Guerineau 1964

Renault Floride cabriolet trapauto / pedal car Fabrikant Morellet Guerineau 1964