Borgward Isabella trapauto / pedal car Fabrikant Ferbedo blauw Ca. jaren ’50

Borgward Isabella trapauto / pedal car Fabrikant Ferbedo blauw Ca. jaren ’50

Borgward Isabella trapauto / pedal car Fabrikant Ferbedo blauw Ca. jaren ’50

Mercedes-Benz 190 SL trapauto / pedal car Fabrikant Ferbedo Ca. jaren ’50

Mercedes-Benz 190 SL trapauto / pedal car Fabrikant Ferbedo Ca. jaren ’50

Mercedes-Benz 190 SL trapauto / pedal car Fabrikant Ferbedo Ca. jaren ’50

New Old Stock Mercedes-Benz 190 SL trapauto / pedal car Fabrikant Ferbedo ca. jaren ’50

New Old Stock Mercedes-Benz 190 SL trapauto / pedal car Fabrikant Ferbedo ca. jaren ’50